header_ads

Linguaphone.id

Kidung Milangkala Bogor HARI JADI BOGOR Ke-534


KIDUNG MILANGKALA BOGOR KA 534 TAUN (1482 Masehi s.d 2016 Masehi) 
Penulis: Drs. F. Apendi, S.P 

Sampurasun, 

Amitsun Ka Maha Agung, Gusti Anu Maha Suci, Nu Kagungan Bumi Alam, Para Karuhun Leluhur, Ka Para Pahlawan Bangsa, Ka Ibu Sareng Ka Rama. 

Kidung Milangkala Bogor, Dina tanggal tilu juni nu Kalima tilu opat, Hayu urang lestarikeun, Kabudayaan nu asli, Ku sadayana urang Bogor. 

Riwayatna dayeuh Bogor, Karaton Galuh Pakuan, Turunan ti Siliwangi, Silih asah asih asuh, Ka sadayana mahluk hirup, Aji diri aji rasa. 

Lambang Maung Siliwangi, Manusia nu leuwih unggul, Lambang Kujang Pusakana, Kudu kukuh kana janji, Sumpah nyata janji bukti, Dina lampah sapopoe. 

Pancasila padomanna, Ketuhanan anu hirup, Kamanusiaan anu adil, Persatuan anu utuh, Karayatan anu buled, Kaadilan nu saimbang. 

Pancasila elmu luhung, Dasarna Nagara RI, Kawajiban rahayatna, Teu benang ditawar deui, Jadi idologi Bangsa, Dina laku kahuripan. 

Ninggang mangsa nu utama, Niti wanci nu mustari, Dayeuh Bogor urang jungjung, Ku kadaek jeung kanyaho, Dibarengan ku kawani, Pangwangunan bakal nyata. 

Cadu milampah mapitu, Maen maling mabok madat, Madon mangani mateni, Kudu ngalampahkeun laku, Cageur bageur bener pinter, Jujur tekad ucap lampah. 

Hirupna sangkan rahayu, Akur ka dulur jeung ka batur, Dayeuh Bogor bakal makmur, Rahayatna pada rukun, Kerja bakti unggal minggu, Bogor pasti bakal maju. 

Mung sakitu nu kapihatur, Mugi Gusti Nangtayungan.
Parmios 

Bogor, 15 Maret 2016 
Disampaikan oleh Drs. F. Apendi, S.P. pada Diseminasi Melalui Media Tradisional Pagelaran Wayang Golek dan Calung/Reog Kegiatan Rutin Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor, Sabtu (28/5/2016) malam. 

Dihimpun oleh Tim Redaksi BERITA BOGOR 


Diberdayakan oleh Blogger.